Een blik achter de schermen van de psycholoog en psychotherapeut…

Kom je bij mij op gesprek, dan ben ik veel meer met jou bezig dan enkel de 50 minuten die onze sessie in beslag neemt. Ook het volgende hoort erbij:

 • Inhoudelijke voorbereiding van de sessie :

  Ik neem het verslag van de vorige keer erbij om te kijken waar we waren beland en wat belangrijke aantekeningen waren. Ik doe af en toe ook een globale dossierstudie waarin ik alle verslagen en het behandelplan nogmaals nalees om zo het overzicht te blijven behouden en de behandellijn te bewaken: zien we niks over het hoofd, doen we nog wat we moeten doen, moeten we iets aanpassen, etc. Daarnaast zijn er soms nog mails of ingestuurde opdrachten zoals eetdagboeken die ik op voorhand moet doornemen, vragenlijsten die ik moet scoren of opzoekwerk dat ik moet doen (bijv. een theoretische opfrissing, zoeken naar een toepasselijke oefening of insteek, …). Deze voorbereiding is niet altijd even uitgebreid en kan gaan van 5 minuten tot een uur en meer…

 • Inhoudelijke verwerking en afwerking van de sessie :

  Na de sessie volgt de verslaglegging en verdere analysering van het gesprek, het maken van persoonlijke werkaantekeningen, het uitwerken en bijstellen van behandelplannen en deeldoelen, het maken en aanvullen van overzichten (bijv. modusmodel, alters, …), … Ook moeten er na de sessie soms nog zaken doorgestuurd worden, zoals vragenlijsten, opdrachten en psycho-educatieformulieren en werk ik soms nog enkele zaken voor je uit. Deze verwerking en afwerking van een sessie kan 10 minuten tot een half uur en meer in beslag nemen.

 • Overleg en contact met derden :

  In een aantal gevallen is het na een sessie nodig om ouders of partner te informeren over enkele belangrijke zaken of beslissingen. Soms nemen zij ook uit zichzelf contact met mij op. Uiteraard gebeurt dit overleg enkel met toestemming en medeweten van de cliënt. Daarnaast is er bij sommige cliënten af en toe intercollegiaal overleg nodig, zoals met de huisarts/psychiater/diëtiste om bepaalde dingen af te stemmen en belangrijke verwikkelingen door te geven of heeft de adviserend geneesheer, de school, het ziekenhuis, …. een brief of attest nodig dat ik voor je moet opstellen. Tot slot kan het ook zijn dat ik na een sessie zélf met vragen zit en voor de zekerheid een second opinion van een collega wens (bijvoorbeeld na verontrustende verwikkelingen en in het kader van gedeelde besluitvoering). Deze telefoontjes, mails of brieven kunnen kort of lang zijn en weinig tot veel tijd in beslag nemen.

 • Opleiding :

  Specialismes vragen om specialisatie en dit door middel van gespecialiseerde opleidingen om zo de noodzakelijke kennis en skills te kunnen verwerven die we niet in onze universitaire basisopleiding hebben meegekregen. Ook is het belangrijk om up to date te blijven met de recente klinische ontwikkelingen. Deze opleiding kan zo simpel zijn als het in mijn vrijetijd lezen van boeken en wetenschappelijke artikelen die gaan over jouw klachten, maar het gaat ook over het bewust blokkeren van mijn praktijkagenda om externe opleidingen en congressen te volgen. Hier kan je een overzicht terugvinden van de opleidingen die ik nu en in het verleden allemaal gevolgd heb.

 • Intervisie en supervisie :

  Ik maak deel uit van een intervisiegroep van collega-schematherapeuten waar we cliënten bespreken die bij ons in schematherapie zijn en waar zich op een gegeven moment een vraag rond stelt (bijv. nood aan advies of troubleshooting, stilstaan bij ons eigen functioneren als therapeut, …). Deze intervisiegroep gaat 1x per maand door. Daarnaast volg ik maandelijks ook supervisie voor een aantal specifieke cliënten waarbij het gezien de hoge mate van complexiteit, risicotaxatie en ethische kwesties belangrijk is dat ik mij 1-op-1 laat bijstaan door een expert ter zake. Deze kijkt inhoudelijk mee, biedt gerichte ondersteuning (bijv. doorgeven van kennis en vaardigheden, gedeelde besluitvoering, …) en volgt de behandeling in zijn geheel mee op. Ik bereid de intervisies en supervisies voor en verwerk nadien de inhoud ervan in het dossier. Deze cliëntbesprekingen zijn overigens steeds beschermd binnen het gedeelde medische beroepsgeheim.

 • ‘Hobbyen’:

  Ik durf gerust bekennen dat mijn werk ook mijn hobby is en dat ik hier ook mijn creatieve uitlaatklep in vind. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om eigen psycho-educatiemateriaal en huiswerkformulieren te ontwikkelen die ik aan jullie mee kan geven, om voor jullie relevante therapeutische content voor mijn Facebook, Instagram en YouTube pagina te maken, om op Pinterest naar interessante pins te zoeken voor mijn publieke pagina, om blogartikelen voor mijn website te schrijven, … Wil je ook graag meevolgen op mijn social media, dan kan je mij vinden onder ‘Sophie Pollock Therapie’.

Zoals je ziet komt er dus best nog wat bij kijken en kan de hoeveelheid werk voor en na een sessie erg verschillend zijn van moment tot moment en ook van dossier tot dossier. Daar waar ik voor de ene cliënt meestal niet veel meer tijd nodig heb dan het standaard kwartiertje en er zelden tot nooit overleg of contact met derden nodig is, zal ik voor de andere cliënt steevast meer tijd nodig hebben om alles in goede banen te leiden en het overzicht te bewaren.
Om kwalitatief zo goed mogelijk werk te kunnen leveren, limiteer ik daarnaast bewust ook het aantal doelgroepen waar ik mij op richt. Ik kan namelijk niet van álles op de hoogte blijven en mij overal even goed in ontwikkelen. Daarbij komt dat de problematieken waar ik mij dan het liefst op richt, ook echte specialismes zijn (cf. eetstoornissen, trauma en persoonlijkheidsproblematiek) en soms zelfs een specialisme binnen een specialisme (bijv. DIS). Deze vragen om extra investeringen qua tijd en ook geld, gezien de uitgebreidere opleiding en bijscholing die hiervoor nodig is en ik mij hier ook gericht in moet laten bijstaan via intervisie en supervisie.

Ik maak mijn keuze voor deze complexe problematieken echter heel bewust omdat ik hier enerzijds mijn passie en uitdaging in vind en ik anderzijds ook echt van betekenis wil kunnen zijn voor deze cliënten die net om al deze redenen vaak zo moeilijk gepaste hulp vinden. En zo zetten we allebei zowel binnen als buiten de sessies steeds ons beste beentje voor… !

Hartelijke groet,
Sophie