Mijn opleidingen.

Sinds 2021 is de kwaliteitswet in voege gegaan die voorschrijft dat de klinisch psycholoog enkel gezondheidszorg mag verstrekken waarvoor hij/zij over de nodige aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt. De psycholoog dient daarom een online portfolio bij te houden van zijn/haar voortgezette opleidingen en werkervaring.

Ik vind dit persoonlijk een zeer goede zaak omdat ons werkveld ontzettend breed en complex is en continu in beweging is. Een universitaire opleiding alleen is dan ook volstrekt onvoldoende om zelfstandig en met ernstige problematieken aan de slag te gaan. Om deze reden heb ik altijd een groot belang gehecht aan mijn voortgezette opleiding.

De volgende lijst is up-to-date en biedt een overzicht van de door mij gevolgde opleidingen:
(legende: E = eetstoornissen; T = trauma; P = persoonlijkheidsproblematiek; O = overig)

Langdurige opleidingen .
DATUM OPLEIDING E T P O
2023 – 2024 Advanced Master Program on the Treatment of Trauma
(NICABM, USA)
  X X  
2018 – 2019 Basisopleiding EMDR voor volwassenen
(Hellen Hornsveld, NL)
  X    
2015 – 2017 Voortgezette opleiding tot schematherapeut
(Hannie van Genderen & Remco van der Wijngaart, NL)
    X  
2009 – 2012 Postgraduaatsopleiding tot gedragstherapeut
(KULeuven, BE)
      X
2003 – 2008 Licentiaat in de klinische psychologie, optie volwassenen
(KULeuven, BE)
      X
Eén- en meerdaagse opleidingen op gebied van therapie .
Jaar Opleiding E T P O
2023 Strategies and Techniques for Working With Hostile and Destructive Parts of Self
(Colin A. Ross, CA)
X X
2023 Diverse workshops op het Vlaams-Nederlandse schematherapie congres
(NL)
X X X
2023 Trauma-informed interventions for Eating Disorders
(Marnie Davis, USA)
X X
2023 Trauma en innerlijke verdeeldheid
(Janina Fisher, USA)
X
2022 Nutritional Interventions for Eating Disorders
(National Centre for Eating Disorders, UK)
X
2022 Medical Emergencies in Eating Disorders (MEED / MARSIPAN)
(UCL, Londen)
X
2022 Anti Diet Approach for Health Professionals
(Australian Centre for Eating Disorders)
X
2022 Advanced stabilization skills for complex dissociative disorder
(Kathy Steele, USA)
X
2021 Diverse workshops op het Vlaams-Nederlandse schematherapie congres
(NL)
X X X
2021 Transforming the living legacy of trauma
(Janina Fisher, USA)
X
2020 Working with the effects of emotional abuse, severe neglect & invisibility
(Dolores Mosquera, ES)
X X
2020 Treating preverbal trauma in children and adults with EMDR
(Ariane Struik, AU)
X
2020 Working with chronic shame, resistance and traumatic memory in complex PTSD and dissociative disorders
(Kathy Steele, USA)
X
2020 Schematherapie voor cluster C persoonlijkheidsstoornissen
(Remco van der Wijngaart, NL)
X
Jaar Opleiding E T P O
2019 Trauma door een neurosequentiële lens
(2-daags congres, NL)
X
2019 EMDR en seksueel geweld
(Iva Bicanic & Ad de Jongh, NL)
X
2019 Not afraid of ARFID
(1-daags symposium, NL)
X
2018 Diverse workshops op het VAE-congres ‘Eetstoornissen en trauma’
(1-daags congres, BE)
X X
2018 Challenges in the treatment of complex trauma, neglect and dissociation
(Robin Spiro & Judith Margolin, USA)
X X
2018 Diverse workshops op het ISST-congres
(3-daags congres, NL)
X X X
2018 Schema Therapy for Complex PTSD
(Chris Hayes, AU)
X X
2018 Schema therapy for eating disorders
(Susan Simpson, UK)
X X
2018 Diverse workshops op het congres Traumasporen
(Bessel van der Kolk, USA; 1-daags congres)
X
2018 Diverse workshops op het NAE-congres
(1-daags congres, NL)
X
2017 Suïcide en suïcidepreventie
(Ad Kerkhof & Bert van Luyn, NL)
X
2017 Trauma en gehechtheidsproblematiek bij volwassenen
(Milka van Est, NL)
X X
2016 Transformational Chairwork
(Scott Kellogg, USA)
X
2016 Diverse workshops op het ISST-congres
(3-daags congres, Vienna)
X X X
2016 Schema Therapy for avoidant coping modes in personality disorders, complex trauma and dissociative disorders
(Joan Farrell & Ida Shaw, USA)
X X
2015 Diverse workshops op de studiedag Zelfbeschikking en identiteit bij eetstoornissen
(1-daags congres, BE)
X X
2015 Behandeling van burn-out voor klinisch psychologen
(The Human Link, BE)
X
2015 Persoonlijkheidsperikelen
(PC Bethanië, BE)
X
Jaar Opleiding E T P O
2014 De neurobiologie en behandeling van piekeren
(The Human Link, BE)
X
2014 Diverse workshops op het VAE congres ‘Van basisonderzoek tot klinische praktijk’
(1-daags congres, BE)
X
2013 De diagnostiek en behandeling van faalangst
(The Human Link, BE)
X
2011 Diverse workshops op The 10th London international eating disorders conference
(3-daags congres, UK)
X X X
2009 Diverse workshops op The 9th London international eating disorders conference
(3-daags congres, UK)
X X X
Eén- en meerdaagse opleidingen op gebied van diagnostiek .
DATUM OPLEIDING E T P O
2017 Differentiaal diagnostiek dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en nabootsing
(Desiree Tijdink, NL)
X X
2016 DSM-5: alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen & Introductiecursus STIP 5.1
(De Viersprong Academy, NL)
X
2014 MMPI-2/A, interpretatie- en verdiepingstraining voor gevorderden
(PEN psychodiagnostics, NL)
X
Supervisietrajecten .
DATUM OPLEIDING E T P O
2023-heden Supervisie bij de behandeling van dissociatieve problematiek
(Suzette Boon, NL)
X
2023-heden Studie- en supervisiegroep rond complex trauma en dissociatie
(Kathy Steele, USA)
X X
DATUM OPLEIDING E T P O
2017-2020 Supervisie bij de behandeling van dissociatieve problematiek
(Psychiater Dr. Tom Horemans, NL)
X
2019 Supervisie in het kader van de opleiding EMDR
(Renée Beer, NL)
X
2016-2017 Supervisie bij de behandeling van dissociatieve problematiek
(Ida Shaw, USA)
X
2016-2017 Supervisie in het kader van de opleiding tot schematherapeut
(Remco van der Wijngaart, NL)
X
DATUM OPLEIDING E T P O
2010-2012 Supervisie in het kader van de opleiding tot gedragstherapeut
(Jaak Beckers, BE)
X
2008-2012 Psychodiagnostische supervisie bij het afnemen van persoonlijkheidsonderzoeken en neuropsychologische onderzoeken
(Thomas Smit, NL)
X X
2008-2012 Supervisie bij het werken met eetstoornissen en comorbiditeiten
(Wendy Moelker & Thomas Smit, NL)
X X X X
2008-2011 Gedragstherapeutische supervisie bij het werken met eetstoornissen en comorbiditeiten
(Laurance Claes & Els Brunfaut, BE)
X X X X