Verwijsadressen.

Indien mijn agenda het niet toelaat om nieuwe cliënten op te starten, kunnen de volgende professionals/instanties jou misschien wel helpen. Vanzelfsprekend is deze lijst niet exhaustief, doch het kan een startpunt voor je zoektocht naar hulp betekenen.

  • Eetexpert: beschikt over een verwijslijst van Vlaamse diëtisten en psychologen die met eetstoornissen werken
  • ANBN: inloophuis en provinciale deelwerking voor lotgenotencontact rond eetstoornissen
  • Mireille van Meegen: ervaringsdeskundig herstelcoach, zelfstandige praktijk in Pelt