Beschikbaarheid.

Helaas is mijn praktijk druk bezet en omdat ik mij vooral op complexere klachten richt, hebben behandelingen doorgaans ook een langere looptijd. Dit betekent dat het soms lang kan duren vooraleer er weer ruimte vrij komt in mijn agenda. Op deze pagina probeer ik jou daar zo goed mogelijk van op de hoogte te houden. Het onderstaande geldt zowel voor cliënten als voor supervisanten.

De plaatsen voor directe opstart hangen af van de bezetting van mijn agenda alsook die van de wachtlijst. Indien er geen wachtlijst is en er is plek in mijn agenda, dan kan je bij aanmelding binnen de 4 weken opstarten.

Is er geen plaats voor directe opstart, dan kan je je aanmelden voor de wachtlijst. De plaatsen op de wachtlijst zijn echter beperkt tot 3 personen.  Het heeft helaas geen zin om meer mensen aan te nemen, omdat er dan geen zicht is op een concrete opstarttermijn en dat is zowel voor jou als voor mij niet prettig. In dat geval kan je je beter tot een andere collega richten.
Voor de wachtlijst moet je rekenen op een wachttermijn van 1 tot 6 maanden voor je de behandeling kan opstarten. Kan je hier niet op wachten omdat je acute hulp nodig hebt? Ook in dat geval raad ik je helaas aan om je tot een collega te richten die meer garanties op een snelle opstart kan bieden. Mijn agenda laat acute aanmeldingen namelijk slechts zelden toe.

Beschikbare plaatsen:  0

Beschikbare plaatsen:  0

Sta je op de wachtlijst, dan probeer ik om de intake reeds binnen enkele weken te laten plaatsvinden. Zo ben je zo snel mogelijk zeker of ik jou effectief kan helpen. Ervaring leert namelijk dat het niet aangenaam is om – indien dit niet het geval zou zijn – hier pas na een lange wachttijd achter te komen. Op deze manier probeer ik dit zo goed als mogelijk te ondervangen.

Wens je jezelf, je partner of je kind (16+) graag aan te melden? Neem dan zeker contact op voor een intakegesprek of plaatsing op de wachtlijst.